Wychowania i edukacji dla bezpieczeństwa nigdy nie jest zbyt wiele, ponieważ nie ma rzeczy bardziej wartościowej i cennej niż życie i zdrowie, dlatego z wielkim entuzjazmem podpisaliśmy porozumienie z KMP w Kaliszu i przyłączyliśmy się do realizacji tytułowego programu. 15 października 2014 r. uroczyście rozpoczęliśmy jego realizację. Dla uczniów klas I-III odbywały się spotkania z przedstawicielami Policji, którzy w ciekawy sposób przekazali wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz przeprowadzili quiz, w którym nasi wychowankowie wykazali się dużą znajomością tematu i uzyskali bardzo dobrą ocenę panów Policjantów. Oprócz teorii odbyła się także część praktyczna na ulicy Zadowickiej w Godzieszach. Uczniowie z radością przechodzili po nowych chodnikach, pytali o funkcje progów spowalniających. Byli też uczestnikami uroczystości otwarcia tej odnowionej drogi, w której przede wszystkim zadbano o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rodzice spokojnie mogą wysyłać swoje dzieci do szkoły. Apelujemy do kierowców przejeżdżających ulicą Kaliską – zatrzymujcie się Państwo przed przejściem dla pieszych – niech dzieci bezpiecznie dotrą do szkoły!

Oto relacja fotograficzna:

Strona www: Nie dostępne
Miejsce wykonania: Ul. Zadowicka Godziesze Małe
Data wykonania: 15.10.2014
Kategoria: Foto

Komentarze są wyłączone.